Enkelt Förklarat logo

Logotyp och webbplats av Design from Sweden. År 2021.

Webbplats: https://enkeltförklarat.se