Påskallaviks Snickeri ny profil och webbplats

Påskallaviks Snickeri

Under flera decennier har Påskallaviks Snickeri arbetat med kvalificerad snickeriverksamhet. Snickeriet arbetar med den allra senaste dator- och produktionstekniken för träbearbetning och alla de möjligheter som den tillhandahåller.